Sáng 3/8, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Chu Văn Đạt - Phó trưởng Ban dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh Phú Yên về tình hình thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW và Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới" và "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới".