QĐND - Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đi kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật, chuẩn bị cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2011 tại Bộ tư lệnh Vùng D, Kho K858 và Nhà máy X56 thuộc Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân.