9h sáng 18/2 đã diễn ra cuộc họp báo thông báo về kế hoạch kiểm toán 2014 của Viện Kiểm toán Nhà nước với nhiều nội dung đáng chú ý.