Kiểm soát được hóa chất độc hại mua bán tại chợ Kim Biên, quận 5, TP.HCM sẽ ngăn chặn được phần nào thực phẩm không an toàn tại TP.HCM.