(GD&TĐ)-Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Dự thảo (lần 2) Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non, nhà trẻ và trường mẫu giáo (gọi chung là trường mầm non) thuộc loại hình công lập, dân lập và tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân.