(HNM) - Ngày 13-10, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Hà Đông đã kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân Ủy viên BTV theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI).