(PL)- Ngày 4-8, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết chủ tịch UBND tỉnh này đã kết luận thanh tra những sai phạm tại Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa (KTV).