Từ ngày 15/07 đến ngày 17/07/2009, Công ty Viễn thông Viettel tổ chức chương trình khuyến mại tháng 7 dành cho các thuê bao di động trả trước đang hoạt động. Theo đó, tất cả các thuê bao trả trước đã hoạt động từ 3 tháng trở lên (kích hoạt trước ngày 16/4/2009) nạp thẻ ≥ 50.000đ trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng phút gọi nội mạng, tin nhắn nội mạng (giá trị qui đổi tối đa lên đến 151% mệnh giá thẻ nạp).