(NDHMoney) “Khuyến mại mừng sinh nhật Ben tròn 10 tuổi” và “Giờ vàng giá sốc” là tên 2 chương trình tại Ben store diễn ra trong tháng 3.