Các nhà khoa học tin rằng mùi cơ thể là một yếu tố tạo nên sức hấp dẫn giới tính. Vậy mà có đến 5% dân số đang phải khốn khổ bởi chính mùi cơ thể của họ do chứng ra nhiều mồ hôi tay, chân.