– Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo được xây dựng và đưa vào khai thác sẽ biến những thế mạnh tiềm năng của Hà Tĩnh thành hiện thực, góp phần sớm đưa nước ta tiến mạnh ra "biển lớn".