SGTT - + Phía đông: giáp quận Tân Bình theo đường Âu Cơ.