Được cấp đất sản xuất và đất ở, đó là mơ ước cả đời của bao người dân nghèo không mảnh đất cắm dùi. Nhưng, với những người dân may mắn được cấp xuất tái định cư ở khu dân cư biên giới Chàng Riệc (Tân Biên, Tây Ninh) thì chưa hẳn. Họ mừng chưa được bao lâu đã buồn lo ngay ngáy khi dọn đến nơi ở mới. Vì sao vậy? PV NNVN đã có những ngày thực tế ở đây để tìm câu trả lời.