(AloBacsi) - Hễ cử động là đầu gối, hông, vai đều phát ra tiếng răng rắc (kể cả khi cựa mình lúc nằm ngủ), và có cảm giác hơi cứng ở khớp.