Bộ Xây dựng đã phúc đáp Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Đường trục phát triển Kinh tế – Xã hội Bắc Nam, thành phố Hà Nội (gọi tắt là Đường trục Bắc Nam) và chuỗi đô thị dọc tuyến đường (Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thạch Phúc) do Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư.