Bà TRẦN THỊ LỆ NGA, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM, tiếp tục trả lời về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).