TTO - Ông Trần Bảo Ngọc - phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GTVT), cho biết theo thông tư số 38/2013/TT-BGTVT mà Bộ GTVT vừa ban hành, từ 1-3-2014 sẽ không hạn chế người học lái xe hạng A2 (môtô trên 175cm3) như quy định hiện hành.