TTO - Hàng trăm ý kiến chia sẻ, những câu chuyện của các bạn đọc gửi về tuần qua tham gia diễn đàn có lẽ đã đủ để bạn Thu Trang tự mình trả lời được câu hỏi “Phụ thuộc ba má đến bao giờ” (TT ngày 28-7). Diễn đàn xin được khép lại với lời khuyên của một người cha, và của một doanh nhân, lẫn kinh nghiệm xương máu của những bạn sinh viên ham làm hơn ham học.