“Đã qua nhiều nhiệm kỳ thực hiện tinh giản biên chế, nhưng cuối cùng bộ máy cán bộ, công chức vẫn tăng. “Chuẩn” để giảm thì không có, làm sao có thể giảm được?”.