(VTC News) – Sau khi tông 2 xe máy, tài xế cố thủ trong xe và có hành vi chống trả lực lượng công an khi bị xử lý.