(InfoTV) - Nhà ở, gồm các lô đất có diện tích dưới 30m2 và có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu nhỏ hơn 3m nằm trên hai bên tuyến đường sẽ không được cấp phép xây dựng.