*Công ty của tôi có một số trường hợp có số CMND, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm cấp CMND trên sổ BHXH của nhân viên không trùng với CMND trên thực tế. Vậy công ty có phải điều chỉnh không?