(ANTĐ) - - Hầu như ai cũng công nhận rằng, thời buổi này trẻ con khôn hơn ngày trước nhiều. Lớp trẻ cũng lanh lợi, nhanh nhẹn và khôn hơn lớp già chúng ta. Chỉ trong hơn chục năm mà khôn hơn mình sống cả đời.