(Tài chính) Bài viết điểm lại nguyên dân dẫn đến sự sụp đổ của những “đại gia” ngân hàng Mỹ và hướng xử lý các ngân hàng này, qua đó đem đến những bài học kinh nghiệm quý giá cho Việt Nam.