Làm gì trong thời buổi lạm phát, giá cả leo thang? Câu hỏi đó luôn ám ảnh trong tôi… Và tôi cháy hết mình cùng đam mê.