- Trong thời gian làm việc tại một cơ sở may mặc, do có việc gia đình đột xuất nên tôi viết đơn xin nghỉ không hưởng lương, nhưng lãnh đạo đơn vị không giải quyết cho nghỉ và sau đó lại ra quyết định thi hành kỷ luật đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động. Sau khi cho tôi thôi việc, đơn vị đã giải quyết chế độ cho tôi nhưng không thỏa đáng. Nhiều vấn đề chưa được làm rõ, tôi đã yêu cầu làm rõ nhưng không được giải quyết. Vậy tôi phải gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nào để được giải quyết? (Câu hỏi của bạn Xuân Lan, TP.HCM).