(HNMO) - Ngày 24/3/2014 – Công ty Honda Việt Nam và Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam) chính thức phát động cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ 2014 lần thứ bảy - hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm khuyến khích ý tưởng sáng tạo và khơi dậy tình cảm nhân văn dành cho các em học sinh Tiểu học trên toàn quốc.