(GD&TĐ)-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền là giải pháp được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh nhằm đạt được những mục tiêu của Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.