Từ ngày 10/10, Cầu vồng 2014 sẽ khởi động để tìm kiếm những tài năng về lĩnh vực dẫn chương trình ở cả hai khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.