Cuối tuần qua (ngày 14/5), tại cồn Vĩnh Hòa Phú (Châu Thành, Kiên Giang), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công, xây dựng cầu vượt sông cái Bé, cái Lớn thuộc tuyến đường hành lang ven biển phía Nam (đoạn Minh Lương – Thứ Bảy).