Ngày 2/10, tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh khởi công dự án khu dân cư đô thị tại khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh.