(MegaFun) - Mặc dù không còn ngực nữa nhưng cô vẫn thấy mình đẹp.