(baodautu.vn) Với hơn 700 sàn giao dịch bất động sản (BĐS), cùng hàng ngàn doanh nghiệp có chức năng môi giới địa ốc, hoạt động môi giới BĐS đang cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh thị trường trầm lắng hiện nay.