Một người đàn ông bị bắt vì 'tồng ngồng' chạy qua, làm gián đoạn lễ rước đuốc Olympic ở Henley-on-Thames, Oxfordshire (Anh).