Việc khóa điện thoại bằng tổ hợp phím thường khá mất công vì mỗi lúc cần mở máy thì lại tốn thêm thời gian bấm phím nhập ký tự. Bài viết này hướng dẫn cách bảo mật điện thoại bằng... vân tay.