(Lam dep) - Hàng ria mép mờ nhạt thường ít được chị em quan tâm đến vì nghĩ rằng chúng không ảnh gì. Chỉ khi những sự cố không ngờ tới xảy ra thì chị em mới tá hỏa và tìm mọi cách để triệt tiêu.