Theo Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về thu phí bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, trong khi đó chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý những trường hợp vi phạm.