TT - Anh Hoàng Trọng Minh cho biết trong lần đi khai mã số thuế vừa rồi, anh mới biết người khác có số chứng minh nhân dân (CMND) trùng với số của anh và người này đã được cấp mã số thuế. Anh phải xin nghỉ làm để đến công an quận nhờ giải quyết nhưng công an quận lại yêu cầu anh phải tự tìm người trùng số CMND. Anh thắc mắc chuyện số CMND bị trùng không phải lỗi của anh, vậy sao lại bắt anh phải tự đi tìm?