TT - Năm nay ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm một công việc thường xuyên và quen thuộc là xét, công nhận sáng kiến, kinh nghiệm về công tác quản lý và công tác giáo dục dạy - học. Sẽ không có gì để bàn luận nếu thông báo xét trao sáng kiến năm nay chỉ là thông báo thành tích và những lời khen có cánh.

Sổ tay Lần này, đích thân giám đốc sở đề nghị “xử lý nghiêm các trường hợp sao chép sáng kiến, kinh nghiệm của người khác, nơi khác về làm sáng kiến, kinh nghiệm của mình để dự thi làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cá nhân, đơn vị. Một số đơn vị cần nghiêm túc trong việc bình xét sáng kiến, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thật sự, tránh tình trạng đối phó, chạy theo thành tích của cá nhân, tập thể”. Thông báo này cũng thẳng thắn nêu lên cả tình trạng qua loa, sơ sài, đại khái, nể nang ở một số hội đồng khoa học các cơ sở (trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông) nên đã nộp về sở các sáng kiến, kinh nghiệm có chất lượng còn thấp, sơ sài. Thậm chí sáng kiến còn “thiếu tính sư phạm, sai lỗi chính tả, lỗi chuyên môn, nghiệp vụ. Số lượng sáng kiến, kinh nghiệm sao chép còn khá nhiều, có hiện tượng trùng nội dung, hình thức và các giải pháp ở một số sáng kiến, kinh nghiệm, nhất là các sáng kiến, kinh nghiệm lấy trên mạng Internet. Một số sáng kiến trích lọc từ sách tham khảo, sách giáo viên..., nhiều giáo viên chưa phân biệt được sáng kiến và kinh nghiệm”. Sự phê bình thẳng thắn ấy là cần thiết, khi lâu nay việc làm sáng kiến, kinh nghiệm vẫn còn được xem là căn bệnh hình thức ở nhiều đơn vị giáo dục. Từ chỗ xem việc làm sáng kiến, kinh nghiệm là hình thức, đã đẻ ra tâm lý làm cho xong hoặc tìm mọi cách để đoạt giải nhằm lấy thành tích ảo. Nếu được phê một cách nghiêm túc, chắc chắn sẽ không còn nhiều đất sống cho những sáng kiến, kinh nghiệm lấy từ Internet. Và khi ấy sáng kiến, kinh nghiệm mới được trả về đúng tên của nó. NGUYỄN PHAN