Nhà sách Minh Trí, “hậu phương” vững chắc của ông Long