(Kienthuc.net.vn) - Hỏi: Tôi muốn biết, Mặt Trời có tuổi thọ là bao nhiêu năm. Đến thời điểm nào thì Mặt Trời sẽ bị "tử"? - Nguyễn Ngọc Hà Anh (Đông Hưng, Thái Bình).