Năm nay 19 tuổi, em đã đăng ký hiến máu tình nguyện theo phát động của trường.