Cách đây 3 ngày tôi ngủ dậy, thấy quai hàm mỏi bên trái, sau khi há miệng nghe tiếng “cốp”. Từ hôm đó đến nay không nhai thức ăn dai được nên đành nuốt chửng.