(VOV) - Đêm phá cỗ trông trăng càng hấp dẫn khi mâm cỗ được trình bày đẹp