TT - UBND quận Tân Phú, TP.HCM vừa tổ chức lễ khánh thành cơ sở 2 Trường chuyên biệt Bình Minh tại lô 8B đường Điện Cao Thế, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú sau tám tháng thi công với nguồn tài trợ từ Quỹ Loreto (Úc).