Ngày 07/05/2013, tại hội trường Thành ủy Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kết hợp với Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam” cho toàn thể đoàn viên, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.