Ngày 31/8, tại thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị "về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú". Đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.