Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải miền Trung, nơi mà các phong trào thiện nguyện được phát triển sâu rộng với những con người có tấm lòng “vàng” là các bậc tu sỹ, tăng ni Phật tử, những tín đồ tôn giáo, những người nông dân… Họ đã cùng nhau xây dựng quê hương đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, thông qua các tổ chức đoàn thể như: Chi hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân,…