(PL)- Chiều 1-10, ông Trần Công Hoán - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết sẽ chỉ đạo phường Ninh Diêm ứng trước 3,5 tỉ đồng (từ nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị giai đoạn 2013-2014) xây mới chợ loại 3 để thay thế cho chợ vừa bị cháy.