TT - Không trực tiếp đi khám vẫn được cấp giấy chứng nhận sức khỏe! Đó là chuyện thường xảy ra tại Bệnh viện (BV) Giao thông vận tải TP.HCM.